उद्योग मन्त्री श्री सुनिलबहादुर थापाको स्वागत तथा उद्योगपतिहरु र योजनाकारहरुसँग यस नगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी तथा औधोगिक नगर बनाउने सम्बन्धमा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रम