उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुलाई दिईएको अभिमूखिकरण तालिम