प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७९/०४/१२, नदीजन्य पदार्थ बिक्री शुल्क सङ्कलन गर्ने कार्य सम्बन्धमा शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको पन्ध्र (१५) दिने सूचना ।