प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०८०।१२।२७, बोलपत्र स्विकृत गर्ने आसयको सूचना ।