मिति २०७५/०३/१७ गते भएको जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला तथा स्वस्थ्यकर्मीहरुका लागि सामाजिक स्वस्थ्य सुरक्षा (स्वस्थ्य बीमा) सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रम