मिति २०७५/०३/१९ धर्मदेवी नगरपालिका सभाहलमा संखुवासभा जिल्ला अदालत चैनपुरले गरेको न्यायिक बाह्य पहुँच (Judicial Outreach) कार्यक्रम