मिति २०७५/११/०७ गते ६९ औ प्रजातन्त्र दिवसको पावन अवसरमा वातावरण सरसफाई सम्बन्धी जनचेतनामुलक अभिमुखीकरण कार्यक्रम ।