मिति २०७६।०३।२५ गते धर्मदेवी नगरपालिका सभाहलमा भएको पाँचौं नगरसभाका केही तस्बीरहरु ।