मिति २०७६/०१/२५ र २०७६/०१/२६ गते धर्मदेवी नगरपालिकाको कार्यालयको Meeting Hall र सामुदायिक भवनमा भएको चौथो नगरसभाका केही झलकहरु ।