मिती २०७५/०६/२५ गते धर्मदेवी नगरपालिकाको कार्यालयमा भएको कर्मचारी बैठक तथा प्रा. स. (पशु) मा नियुक्त भई आउनु भएको बिशाल खत्री ज्यु को स्वागत कार्यक्रम ।