राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा वडा सचिवहरुका लागि निजी आवास पुनर्निर्माण एवाम् पुनर्स्थापाना सम्बन्धी अभिमुखीकरण तथा अन्तर्क्रियात्मक गोष्ठी