ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मर्मतर सम्भार कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 08/23/2022 - 11:59 PDF icon 38.pdf
मदिरा बिक्री वितरण तथा नियमन कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 08/23/2022 - 11:58 PDF icon 37.pdf
भारी सवारी (ब्याकलोडर तथा ट्रिपर) सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 08/23/2022 - 11:57 PDF icon 36.pdf
भवन निर्माण तथा घर नक्सा पास मापदण्ड, २०७६ ७६/७७ 08/23/2022 - 11:56 PDF icon 35.pdf
बालबालिका संरक्षण निर्देशिका, २०७६ ७६/७७ 08/23/2022 - 11:56 PDF icon 34.pdf
बालक्लब गठन निर्देशिका, २०७६ ७६/७७ 08/23/2022 - 11:49 PDF icon 33.pdf
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 08/23/2022 - 11:49 PDF icon 32.pdf
बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७६ ७६/७७ 08/23/2022 - 11:48 PDF icon 31.pdf
प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७६ ७६/७७ 08/23/2022 - 11:46 PDF icon 30.pdf
पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७६ ७६/७७ 08/23/2022 - 11:46 PDF icon 29.pdf

Pages