सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

तेस्रो पटक प्रकाशन मितिः २०८०।०५।११, हाट बजार तथा पार्किङ शुल्क शिलबन्दि दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी ७ दिने सूचना ।

८०/८१ 08/30/2023 - 09:04 PDF icon Th.pdf

दोस्रो पटक प्रकाशन मितिः २०८०/०४/२२, हाटबजार तथा पार्किङ शुल्क शिलबन्दि दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी १५ (पन्ध्र) दिने सूचना ।

८०/८१ 08/09/2023 - 09:56 PDF icon We.pdf

प्रथमप पटक प्रकाशित मितिः २०८०।०३।२७ गते, हाटबजार तथा पार्किङ शुल्क र विज्ञापन करको शिलबन्दि दरभाउपत्र आह्वानसम्बन्धी १५ (पन्ध्र) दिने सूचना ।

२०७९/८० 07/16/2023 - 11:11 PDF icon Suchanaaa.pdf

मिति २०७९/०८/२० मा प्रकाशित बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।

२०७९/८० 12/06/2022 - 10:42 PDF icon asaya.pdf

Date of Publication: 23-10-22, Invitation for Sealed Quotation

२०७९/८० 11/08/2022 - 12:16 PDF icon tindovane bid docs.pdf

Date of Publication: 2022-10-23, Invitation for Online Bids

२०७९/८० 11/02/2022 - 10:51 PDF icon notice.pdf

प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७९/०४/१२, नदीजन्य पदार्थ बिक्री शुल्क सङ्कलन गर्ने कार्य सम्बन्धमा शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको पन्ध्र (१५) दिने सूचना ।

२०७९/८० 07/28/2022 - 13:52 PDF icon नदीजन्य.pdf

प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७९/०४/१२, हाटबजार तथा पार्किङ्ग शुल्कको शिलबन्दि दरभाउपत्र आह्वानसम्बन्धी पन्ध्र (१५) दिने सूचना ।

२०७९/८० 07/28/2022 - 13:52 PDF icon हाट बजार.pdf

Mude Kewabesi Sadak Letter of Intent

०७८/०७९ 02/10/2022 - 10:44 PDF icon Mude Kewabesi Sadak LOI.pdf

Kewabesi Gadeko Dhungaa Sadak Letter of Intent

०७८/०७९ 02/10/2022 - 10:43 PDF icon Kewabesi Gadeko Dhungaa Sadak LOI.pdf

Pages